کرانه ها » انتخابات هفتم اسفند؛ قصه ها و غصه ها .: کرانه ها :-: وبگاه شخصی حمید مشهدی آقایی :.

اول. انتخابات، نعمت بزرگی است. برای ما که درطول سی هفت سال اتقلاب ، هرساله -تقریبا-انتخابات داشته ایم. یک امرعادی شده است اما حق این است که این الگو ومدل در دنیا بی سابقه است. باید قدر این نعمت را که تجلی مردم سالاری دینی است دانست وآن را پاس داشت. با این همه انتخابات با همه زیبایی ها وشکوه و عظمتش دارای حواشی است که اگر توجه نکنیم و دیر بجنبیم، به نوعی ناسپاسی نعمت کرده ایم و باید پاسخگو باشیم.
دوم.انتخابات در ایران اسلامی با مشارکت 62 درصدی یک نصاب مقبول است،کسانی که با فرهنگ انتخابات در دنیا آشنا هستتد، می دانند که بدون وجود احزاب قوی و پرسابقه، با اعضای فعال و مرامنامه و مانیفست مشخص، برگزاری انتخابات به نوعی غیرممکن است و به تدریج تبدیل به یک امر تشریفاتی می شود و نتایج از قبل قابل پیش بینی است؛ نمونه بارز آن آمریکا است که از هم اکنون تاحد زیادی راه یافتگان به کاخ سفید معلوم هستند.رفتارهای انتخاباتی مردم ازهم اکنون مهندسی شده و در قالب یک برنامه درمسیر دوحزب مشخص پیش می رود. این درحالی است که درکشور ما در موارد زیادی خودکاندیداها، چه در ریاست جمهوری وچه درمجلس پس از پیروزی، ناباورانه به برد خود می نگرند، نمونه آن همین انتخابات مجلس درتهران است.لذا مهندسی انتخابات درایران به شکل گسترده، بسیار مشکل و سخت است.
سوم. درانتخابات خبرگان ما شاهد تغییر چندانی نبودیم. امروز به جرات می توان گفت فراکسیون سازی و تبدیل این مجلس پراهمیت، به دو گروه اکثریت و اقلیت به شکست انجامیده و تنها امید طراحان این سناریو به انصراف یا وفات یکی ازاعضای خبرگان است که شاید ازآن رهگذر طرفی ببندند، چنانچه اخیراً در جلسات و محافل خصوصی با ناراحتی گفته اند.
چهارم. در انتخابات مجلس دهم، شاهد یک رقابت سنگین وپایاپای و نتایج تقریبا قابل پیش بینی درشهرستان ها و غیرقابل پیش بینی درتهران بودیم.تحلیل این موضوع فرصت دیگری می طلبد.آنچه هست اینکه الان زمان تعاون و همکاری و همدلی است.هم اتهام پایین بودن فهم سیاسی مردم شهرستان ها توسط برخی اصلاح طلبان، غلط و نادرست است و هم مردم فهیم و انقلابی تهران را توسط برخی اصولگرایان،کوفی خواندن جاهلانه و غیراخلاقی است.
پنجم.درباره انتخابات درحوزه انتخابیه ی ما اما غصه ها فراوان است .حکایت آراء وارداتی و تکرار مکرر این پدیده ی زشت وشوم و تنفربرانگیز، مع الاسف دارد برایمان عادی می شود. طبق اخبار تایید شده و شواهد صوتی و تصویری که برای هیات اجرایی و نظارت و نهادهای انتظامی و امنیتی و قضایی تاحد زیادی ثابت شده است می توان گفت دربرخی مناطق «مزایده»رای داشته ایم.کثرت وسایل ارتباطی امروزه نظارت همگانی را آسان کرده است و سوگمندانه باید گفت احساس ناخوشایند سرخوردگی ازطرف بازندگان و احساس کاذب «می توان به هرقیمتی برد» در بین بسیاری ازمردم شیوع یافته است.
ششم.روی سخن این قلم در وهله ی اول با فرماندار محترم وهیات اجرایی حوزه انتخابیه است:
جناب آقای فرماندار! هیات محترم اجرایی!
احتمالا تا انتشار این شماره شما صحت انتخابات را تایید کرده اید. البته ما تابع قانونیم و به تصمیم شما احترام می گذاریم، اما یک سوال ازشما داریم. البته این سوالی است که قبل ازهرچیز باید خودتان و در نزد وجدانتان به آن پاسخ داده باشید.
آیا تخلفات انجام گرفته آنقدر ناچیز بوده که می توانستید آنرا نادیده بگیرید؟ اگر چنین است، لازم است با دلیل ومدرک برای مردم توضیح دهید. در دوره قبل که انتخابات به ابطال کشیده شد، فرماندار محترم وقت تمام اهتمام وغصه اش به این بود که برای دماوند بد می شود، این نقطه ضعف مدیریتی برای فرمانداری و هیات اجرایی است!! نکند این بار هم کسانی گفته باشند برای دماوند وفیروزکوه بد است برای سومین بار انتخاباتش باطل شود، آنگاه تصمیم به صحت انتخابات گرفته اند؟!!
همین سوال ازهیات محترم نظارت هم هست. نکند دوستانمان در این نهاد مقدس به همین بهانه غیر قابل قبول تن به تسامح و تساهل در حراست از رای مردم داده باشند.
هفتم.اصرار نگارنده بر ابطال یا عدم آن نیست. نگرانی ما از این است که آیا در «حق الناس» دقت کردیم؟ حق الناس پاس داشته شده است؟ می دانیم این حق الناس غیر از یک مبلغ بدهی و دو کلمه غیبت است.این حق الناس، حق شهدا هم هست.حق مردم صبور و خوب ساکن در منطقه هم هست، این حق الناس یک حق عمومی است!!
نکند برخی از ما به دلخوشی این که کاندیدای مطلوب ما یکی از دو نفر راه یافته به دور دوم است از احقاق حق مردم کوتاه آمده باشیم. کما اینکه هوادارانی که کاندیداهایشان به دور دوم نرسیده، باید مراقب باشند که اگر نامزد انتخاباتی شان الان در دور دوم بود، این همه حرص و جوش رای مردم و حق مردم را داشتند؟؟!! یا با نگاه اغماض به تخلفات می نگریستند.
هشتم.روی این سخن با هیات محترم نظارت استان و شورای محترم نگهبان نیز هست:
شما بحمدلله ملاحظات این شهر و آن شهر را ندارید، خواسته ی به حق ما حرکت بدون نجامله و تعارف درمسیر همین احقاق حق است. تصمیم شما هرچه باشد، محترم و متاع است اما مصرانه می خواهیم بدون ملاحظه و برای احقاق حق مردم و حاکمیت قانون به شکایات و اسناد و شواهد و قراین بپردازید و انشاءالله تصمیم مبتنی بر حق و عدل را اتخاذ کنید.
نهم.روی سخنم با برخی کاندیداهایی است که خود بهتر ازهرکس می دانند که برای رسیدن به کرسی وکالت که میراث خون دهها هزار شهید است چه کرده اند!
در شرایطی که فرزندان پاک و دلاور این کشور به عشق دفاع ازحریم اهلبیت و انقلاب اسلامی هزاران کیلومتر آن سوتر در خاک و خون می غلطند و مظلومانه به شهادت می رسند، این افراد می دانند که چه جفا و خیانتی را روا داشته اند.
آنان که با هزینه و چک پول و سوروسات به دنبال بر تن کردن ردای نمایندگی مردم اند، اگر در محکمه وجدان خود لحظه ای با خود و خدایشان خلوت کنند درخواهند یافت که این ردا، ردای آتش است!!!
آنان که با وارد کردن رای های خریداری شده!! رای مردم ساکن این دو شهرستان را به بازی می گیرند، می دانندکه نمی توانند نماینده مردم باشند. حتی اگر به دور دوم رسیده یا نرسیده باشند.این افراد، چه پیروز، چه شکست خورده، بازنده ی بزرگ این انتخاب نزد شهدا و مردم و رهبری و شرمنده ی قبر و قیامت اند. وای بر ما اگر به اسم بازی سیاسی و رعایت قواعد بازی، شرع و اخلاق و قانون را نادیده بگیریم و سپس سودای رعایت قانون و تقنین داشته باشیم.
دهم.این انتخابات به هر نتیجه ای برسد، برای ما محترم و مطاع است، آنان که اعتراض دارند، راهی جز حرکت درمسیر قانون و اخلاق و رعایت حریم امنیت نظام و مردم ندارند. رعایت ادب پیروزی و شکست نیز جزو حق الناس است.
یازدهم. درباره نقاط قوت و ضعف و نحوه ی چینش کاندیداها و نحوه ی ورودشان به انتخابات و مسایلی ازاین دست، نکات زیادی می ماند که انشاءالله در فرصتی دیگر، با صراحت و شفافیت بیشتری خواهیم نوشت.انشاءالله[ برچسب ها ] :
نظر شما در مورد اين نوشتار چيست ؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.