کرانه ها » دماوندنامه .: کرانه ها :-: وبگاه شخصی حمید مشهدی آقایی :.

راد مرد  ادب  و ادبیات

در واپسین روزهای سال 94 و زمستان سرد دماوند، رادمردی دانش پژوه و دانشور پس از عمری تلاش علمی و تحصیل و تدریس و تربیت و تعلیم چشم از جهان فروبست: استاد محمود مقتدایی. معلم فرزانه و استاد تمام عیار ادبیات فارسی و عرب که به شغل شریف معلمی اش با همه ی وجود افتخار می کرد و بدان می بالید.
سالیانی چند از نزدیک با وی حشر و نشر بیشتری داشتم. از انجمن شعر دماوند و روزهای خوب چهارشنبه و عصر دلنشین آن تا حضور وی در حوزه علمیه دماوند و تدریس ادبیات فارسی، تا برخی جلسات گفت و گو و مشورت که یکی از آنها مصاحبه ای بود که در سال 80 – پانزده سال پیش – انجام شد.
در آن مصاحبه برایمان از زندگی و نظرات و آرزوهایش گفته بود و شاگردان و راهیان راه علم و ادب را نصیحت کرده بود. گرچه همواره از این کار استنکاف داشت و متواضعانه شانه خالی می کرد.  • یادآوری

از خطه آبعلی (آه) در دوره اخیر فرزندان ادیب، صاحبنظر در حوزه شعر و ادبیات آیینی ، ادبیات قدیم و جدید فارسی برخاسته اند که از مفاخر کشور و منطقه می باشند.

 نکوداشت حاج علی آهی

برگزاری اولین جشنواره شعر دفاع مقدس بهانه ای شد که نکوداشت شاعر پیشکسوت آیینی حاج علی آهی برگزار شود.

در این رابطه گزارشی از این نکوداشت تقدیم می کنیم و در ادامه به گوشه ای از زندگانی فرزند ادیب، شاعر توانا و استاد مسلم و صاحبنظر در علم عروض حسین آهی می پردازیم. امیدواریم در آینده از این شاعر و استاد ارجمند اطلاعلات کاملتری در اختیار علاقمندان و همشهریان قرار گیرد.