کرانه ها » دسته‌بندی نشده .: کرانه ها :-: وبگاه شخصی حمید مشهدی آقایی :.

مهدی (عج)؛آرزوی مشتاقان

جهان با آرزو برپاست (1) و انسان با آرزو ، روزش را به شب می رساند. اگر آرزو نباشد، هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی دهد،(2) هیچ باغبانی نهالی نمی نشاند(3)، هیچ کشف تازه ای در جهان علم رخ نمی دهد، هیچ حرکتی رو به تکامل تحقق نمی یابد. امید و آرزو موتور اصلی زندگی و اصلی ترین عامل پیشرفت تمدن بشر و جامعه انسانی است. از این روست که امید و آرزو « رحمه من الله (4)؛ رحمتی از سوی خدا» نام گرفته است.

 

بهترین آرزو چیست؟ آرزوی حقیقی کدام است؟نکته همین جاست. از همین نقطه است که عده ای راه را گم می کنند. عده ی زیادی از ما آرزوی حقیقی را در ثروت، مقام، شهوت، شهرت و… می بینند اما نمی یابند؛ درست مثل سراب، که آن را از دور ” آب” می انگاریم. اما وقتی به آن می رسیم در حقیقت عطش مان افزوده شده و جز خستگی و دلمردگی چیزی بهره مان نشده است.